Matterport 3D тур за бизнес

  • Услуга включва:
  • Matterport 3D тур поддържка в Matterport cloud - 6 мес.
  • Експорт в Google Street View безплатно
  • Mattertags (инфо точки) без ограничение
  • 4K HDR фото без ограничение
  • 360° панорами без ограничение
  • Цена от 500 лв.

По-бързи резервации. По-щастливи клиенти.

SHARE THIS PAGE: