Фото/Видео заснемане

Интериорно и Екстериорно заснемане

  • Интериорно и екстериорно заснемане на имот. 200 лв./час
  • Заснмане с дрон 200 лв./час

SHARE THIS PAGE: