Политика за поверителност на личните данни в

Be There

Be There зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира максимална степен на сигурност и защита на личните данни, съгласно с изискванията на Закона за защита личните данни и приложимите към него наредби, директиви и регламенти.

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политика за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни се изготвя въз основа на действащото законодателство в Република България за защита на личните данни. При обработване на лични данни „Доместико“ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително Регламент 2016/679 ЕС.

Съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 ЕС, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. За обработка на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни се счита: „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Групи лица, за които се събират данни:

  1. Физически лица, клиенти на фирмата.

  2. Юридически лица, клиенти на фирмата

    Кой обработва личните Ви данни

Be There  е физическо лице , регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с булстат 8112140603, което събира, обработва Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Be There е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Може да се свържете с нас на адреса ни на управление :

гр. Бургас, ж.к.ЗОРНИЦА к-с ЗТ ПЕРЛА,  бл.4, вх.3, ет.7, ап.2

Телефон за контакт: +359879588750

Email: [email protected]

  1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

В зависимост от конкретните цели и основания, Be There обработва посочените по-долу данни самостоятелно:

– Име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, адрес на електронна поща.

– Данни, събирани при плащане, направено към Доместико, по начина, посочен в правилата за пазаруване

  1. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Обработване на данните, което е необходимо за постигане целите на онлайн търговията:

– Идентифициране на клиент при: регистриране като нов клиент имащ правото на търговска отстъпка в нашата верига магазини.

– Актуализиране на Вашите лични данни или информация за извършените от Вас покупки.

В изпълнение на свои законови задължения, Доместико обработва данните ви за следните цели:

Be There обработва съответните лични данни, предоставени с изрично съгласие на субекта на лични данни за тяхното обработване за следните цели:

– Осъществяване на търговия.

Be There не предоставя личните Ви данни на трети лица. Be There запазва Вашите данни, в случай, че доброволно дадете съгласието си да запазим вашите данни.

В случай на съхраняване на лични данни, то те се съхраняват от оторизирана за това счетоводна фирма, която носи отговорност за тях.

Фирма „Be There“ НЕ задължава никой да предостави лични данни. Даването им е изцяло доброволно.

5. Политика за ползване на бисквитки /cookies/

Тук може да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информацията във връзка с предоставяните услуги в сайта http://www.be-there.eu.

– Използване на „бисквитки”

„Бисквитките” са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки” имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките” можете да намерите в Интернет.

– Как се използват „бисквитките” на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки” на този Уебсайт предимно с цел улесняване ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките” на сайта на Be There не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

– Какви „бисквитки” се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки”

Този тип „бисквитки” Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Информацията, която се съхранява чрез тях е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Те не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки”

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, например анализиране на посещенията на сайта, как сте достигнали до Уебсайта ни, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази функция ни дава възможност да правим подобрения на нашия Уебсайт, включително да разширяваме съдържанието му. Срокът за съхранение на тези „бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

– Как мога да управлявам използването на „бисквитки” от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки” от специално създадена за тази цел папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки”, да изтриете всички или част от тях или да зададете настройки на Вашите предпочитания за използване на „бисквитки” преди да инициирате посещение на http://www.be-there.eu . Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

– Изключване или блокиране на „бисквитки”

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Важно: политиката влиза в сила от 25 май 2018г.

С прочитането на политиката за поверителност на лични данни и доброволното Ви съгласие за обработка на лични данни.